Hjul MX & Enduro

18x2,15  SM-pro platinum bakhjul KTM 18x2,15  SM-pro platinum bakhjul KTM
19x2,15 SM-pro platinum bakhjul KTM 19x2,15 SM-pro platinum bakhjul KTM
21x1,6 SM-pro platinum framhjul KTM 21x1,6 SM-pro platinum framhjul KTM
SM-pro Platinum hjulset  18-21 KTM SM-pro Platinum hjulset  18-21 KTM
SM-pro Platinum hjulset 19-21 KTM SM-pro Platinum hjulset 19-21 KTM
Baknav KTM EXC, EXC-F, SX, SX-F Baknav KTM EXC, EXC-F, SX, SX-F
18x2,15 SM-pro platinum bakhjul Husqvarna 18x2,15 SM-pro platinum bakhjul Husqvarna
21x1,6 SM-pro platinum framhjul Husqvarna 21x1,6 SM-pro platinum framhjul Husqvarna
SM-pro Platinum hjulset  18-21 Husqvarna SM-pro Platinum hjulset  18-21 Husqvarna
SM-pro Platinum hjulset Husqvarna 19-21 SM-pro Platinum hjulset Husqvarna 19-21
Baknav Husqvarna FC, FE, TC, TC 125-450 Baknav Husqvarna FC, FE, TC, TC 125-450
18x2,15 SM-pro platinum bakhjul GasGas 18x2,15 SM-pro platinum bakhjul GasGas
19x2,15 SM-pro platinum bakhjul GasGas 19x2,15 SM-pro platinum bakhjul GasGas
21x1,6 SM-pro platinum framhjul  GasGas 21x1,6 SM-pro platinum framhjul  GasGas
SM-pro Platinum hjulset  18-21 GasGas SM-pro Platinum hjulset  18-21 GasGas
SM-pro Platinum hjulset 19-21 GasGas SM-pro Platinum hjulset 19-21 GasGas